Э. ГАНБАТ

НӨХӨРЛӨЛИЙГ ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ЗӨВЛӨХ
ХУУЛЬЧ & ӨМГӨӨЛӨГЧ

БОЛОВСРОЛ:
1988 онд Анагаах ухааны дээд сургуулийг хүний их эмчээр,
2001 онд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн.
2008 онд МУИС-ийн ХЗС-д хууль зүйн ухааны магистр хамгаалсан. Хуул зүйн докторант.

МЭРГЭШСЭН ЧИГЛЭЛ:
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн. Шүүх эмнэлэгийн шинжилгээний чиглэлээр 3 ном сурах бичиг хэвлүүлсэн.

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:
1988-2005 онуудад Шүүх эмнэлгийн магадлан төвд шинжээч эмч, Ерөнхий эмч
1988-1997 онуудад ЭМШУИС-д багш, 2000-2014 онуудад МУИС, ИЗИС-д зочин багш,–2003-2016 онуудад хуульч, өмгөөлөгч,
2017 оноос “Юу Би Хуульчид” ХХН-д үүсгэн байгуулагч гишүүн, өмгөөлөгчөөр ажиллаж байна.

ГАДААД ХЭЛ:
Орос хэл

ГИШҮҮНЧЛЭЛ:
Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн

МАНАЙ ХУУЛЬЧИД

Монгол дахь тэргүүлэх хуульчид

Үнэгүй зөвлөгөө таньд хэрэгтэй юу ?