Бидний Үйлчилгээ

Тус хуульчдын баг нь анх 2003 оноос өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэйгээр тус тусдаа мэргэжлийн гараагаа эхлүүлсэн ч, 2013 оны “Хуульчдын эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн дагуу нэгдэн, нөхөрлөл байгуулсан хамт олон юм.

Эрүүгийн эрх зүй

Энэ нь нийгмийн зан үйлийг зохицуулж, эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ёс суртахуунд заналхийлсэн, хортой, аюул заналхийлсэн аливаа зүйлийг тодорхойлдог.

Захиргааны эрх зүй

Засгийн газрын агентлагуудын үйл ажиллагаа, журмыг зохицуулдаг хуулийн байгууллага.

Иргэний эрх зүй

Хуулийн систем нь эрүүгийн, цэрэг, шашны харилцаанаас илүүтэйгээр орон нутгийн иргэдийн хоорондын хувийн харилцаатай холбоотой байдаг.

Олон улсын эрх зүй

Өөр өөр заншил, гэрээгээр тогтоож, улс үндэстнүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн дүрэм журмууд нь бие биентэйгээ харилцахдаа заавал дагаж мөрддөг.

МАНАЙ ХУУЛЬЧИД

Мэргэжлийн чиглэлээр ОХУ, Сингапур, БНХАУ, БНСУ, Тайвань, Малайз, Япон гэх мэт улсуудад хэлний болон хуулийн мэргэшүүлэх сургалтуудад хамрагдсан болно.

Үнэгүй зөвлөгөө танд хэрэгтэй юу ?